Tájékoztatás az iratkarantén szabályairól

iratkarantén

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a járványhelyzetre való tekintettel a bíróságokon rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el, amelynek időtartama alatt az OBH-ba érkező papíralapú iratok kezelésére is különleges szabályok vonatkoznak. A 2020. március 26. napján hatályba lépett 42.SZ./2020. (III. 26.) OBHE határozat tartalmazza ezen különleges szabályokat, valamint az iratok elektronikus kezeléséről is rendelkezik. A határozat értelmében:

•    az OBH a bíróságok központi honlapján tájékoztatást ad a papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet idején az ügyfeleknek a beadványaikat elsődlegesen elektronikus úton kell az OBH-hoz eljuttatniuk;

•    azon ügyfeleknek, akik nem az elektronikus utat használják beadványaik benyújtásához, az OBH-nak címzett papíralapú iraton jól látható kiemeléssel fel kell tüntetniük az ügy tárgyát és a sürgősségét.

A rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az Országos Bírósági Hivatalhoz érkezett papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól, valamint az iratok elektronikus kezelésének rendjéről szóló 42.SZ./2020. (III. 26.) OBHE határozat itt olvasható.