Tájékoztatás a kivezetésre került „P” jelű beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatban

aláírás

A civil szervezetek beszámolói papír alapon kizárólag az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványok legfrissebb közzétett verzióján terjeszthetők elő. 

A korábbi „P” jelű, papír alapú benyújtásra alkalmas nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésre kerültek, így a beszámolót ezen űrlapokon joghatályosan nem lehet benyújtani. Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papír alapú benyújtására az elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok használatával. 

 Az űrlapok INNEN tölthetők le. 

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre, az OBH személyes ügyfélszolgálata továbbra is szünetel, így a beszámolók papír alapon kizárólag postai úton küldhetők meg az OBH postafiók címére (1363, Budapest, Pf. 24.). 

A beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében lehetőség szerint elektronikus úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül ajánlott benyújtani