TÁJÉKOZTATÁS A KÚRIA JOGEGYSÉGI PANASZ TANÁCSÁNAK 5/2022. JOGEGYSÉGI HATÁROZATÁRÓL

A Kúria épülete

A Kúria közzétette a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának - a Kúria K. VII. tanácsa által kezdeményezett indítványa alapján - 2022. november 28. napján meghozott, a „helyben lakó” fogalmának értelmezése és tényének igazolásáról szóló 5/2022. JEH határozatát (Jpe.IV.60.024/2022/12. szám).
 
A Kúria 5/2022. JEH határozatának rendelkező része szerint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 9. pontja szerinti „helyben lakó” fogalmának lényege az adott lakóhelyen való életvitelszerű tartózkodás, amelyet a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozathoz csatolt okirattal kell igazolni. A lakcímet igazoló hatósági igazolás (lakcímkártya) önmagában nem igazolja a helyben lakás tényét. Ez a törvényi feltétel egyebek között a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható hitelt érdemlően. Az igazolás adatával szemben — a közigazgatási vagy polgári perben — ellenbizonyításnak van helye, amelynek során a bíróság bármely alkalmas bizonyítási eszközt figyelembe vehet.
 
A jogegységi határozat ITT érhető el. (https://lb.hu/hu/joghat/52022-jeh-jpeiv60024202212-szam)