TÁJÉKOZTATÓ - a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet büntető ügyszakot érintő rendelkezéseiről

tájékoztató

2021. március 6. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir. II.), amely a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel bevezetett ideiglenes védelmi intézkedések bíróságokra vonatkozó szabályait tartalmazza.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kivezető tv.) szabályait továbbra is alkalmazni kell, a Veir. II.-ben írt eltérésekkel.

 

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Veir. II. 2021. március 8. napján lép hatályba és 2021. május 23-án hatályát veszti.

 

II. A SZIGORÍTOTT VÉDEKEZÉS IDŐSZAKA ÉS SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

  • Szigorított védekezés ideje: 2021. március 8. és 2021. április 5. napja közötti időszak.
  • A Veir. II.-t a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
  • A hatályos szabályozás szerint a Veir. II. eltérő szabályait 2021. április 5. napjáig kell alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az azt követő időszakra kitűzött tárgyalásokra nem vonatkozik.

 

III. A BÍRÓSÁGOKAT KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK – BÜNTETŐ ÜGYSZAKOT ÉRINTŐEN

 

1. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

A szigorított védekezés ideje alatt a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.), valamint a Kivezető tv. rendelkezéseit a Veir. II.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A tárgyalásokra vonatkozóan továbbra is irányadóak a Kivezető törvény alábbi rendelkezései:

  • Ha a személyes jelenlét járványügyi intézkedést sért, akkor az eljárási cselekményt (pl. tárgyalás) el kell halasztani.
  • Ha az eljárási cselekmény nem halasztható el, akkor a jelenlétet telekommunikációs eszköz útján kell biztosítani.
  • Ha a személyes jelenlét nem jár járványügyi intézkedés megszegésével, a jelenlétet abban az esetben is elsősorban telekommunikációs eszköz útján kell biztosítani.

Veir. II. a szigorított védekezés idejére az alábbi eltérő szabályokat állapítja meg:

  • Ha az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg, akkor a tárgyalást (nyilvános ülést) 2021. április 5-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani.
  • Ha az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna, a bíró kivételes esetben dönthet a tárgyalás megtartásáról.

 

2. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

A Veir. II. értelmében a bíróság és a szabálysértési hatóság nemcsak a tanú számára, hanem az eljárás alá vont személy számára is engedélyezhet írásbeli vallomástételt az eljárás alá vont személy meghallgatás vagy tárgyalás tartása iránti kérelme esetén a Szabs. tv. 62/A. §-a előírásainak figyelembevételével.