Ügyféltájékoztató: A bíróságok működése a rendkívüli ítélkezési szünet idején

ítélkezési szünet

2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünet van a hazai bíróságokon. 

Amit ezzel kapcsolatban ügyfélként érdemes tudni:

•    A bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. A 2020. március 15. napja utáni időpontra kitűzött tárgyalások elmaradnak – ezzel kapcsolatban a bíróságok a peres feleket és az idézett személyeket külön is tájékoztatni fogják.

•    A bíróságok a tárgyaláson kívül intézhető ügyekben a rendkívüli ítélkezési szünet idején is eljárnak.

•    A halaszthatatlan eljárási cselekményeket a bíróság – lehetőség szerint – távmeghallgatás útján tartja meg.

•    A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel, tájékoztatást távközlési eszközön vagy elektronikus úton lehet kérni.

•    A helyben meghozott további intézkedésekről, tudnivalókról a helyi bíróságok weboldalán olvasható tájékoztatás. A bíróságok elérhetőségei itt találhatók:

https://birosag.hu/a-birosagi-szervezet/itelotablak

https://birosag.hu/torvenyszekek

•    Ügyintézés esetén elsősorban elektronikus ügyintézést érdemes választani. Papíralapú beadványaikat az ügyfelek postán küldhetik be, vagy a bejáratoknál elhelyezett gyűjtőládákba dobhatják be.

Ha egy halaszthatatlan eljárási cselekmény nem tartható meg távmeghallgatás útján, speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe:

•    A jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk.

•    Az ügyfeleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy:

o    a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen,
o    találkoztak-e fertőzött, vagy azzal érintkező személlyel.

•    Ha valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakítja.

•    Az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja és azonnal értesíti a hatóságot.

•    A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez.

A bíróság épületébe a rendkívüli ítélkezési szünet idején csak az alábbi személyek léphetnek be:

•    Hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott.

•    Akit halaszthatatlan eljárási cselekmény miatt a bíróságra idéztek.

•    A bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat ellátó személy.