Image

Rekord mennyiségű igazolást állított ki az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati Osztálya

A végrehajtó jelölti nyilvántartásba vételhez, valamint a békéltető testületi tagság betöltéséhez szükséges pályázatok leadásához a pályázóknak igazolniuk kellett, hogy nem állnak cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt. 

Image

Fontos információk a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatigényléssel kapcsolatban

Tisztel Ügyfeleink! 
Kérjük, hogy az igazoláskérésekkel kapcsolatban kiemelten ügyeljenek az alábbiakra: 

Image

Elektronikus adatigénylés a Gondnokoltak Nyilvántartásából 

Az alábbiakban a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges elektronikus nyomtatványok kitöltéséhez nyújtunk segítséget.

Image

Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigénylés papír alapú nyomtatványainak kitöltése

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan kell a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges papír alapú nyomtatványokat kitölteni.

Image

Adatszolgáltatási díj befizetésének igazolása

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adatszolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot minden esetben eredetiben vagy másolatban csatolják a kérelemhez.

Image

Letöltési és kitöltési útmutató a gondnokolti adatigényléshez szükséges ÁNYK nyomtatványok megküldéséhez

Az alábbiakban lépésről lépésre mutatjuk be, mit szükséges letölteni és kitölteni a gondnokolti adatigényléshez szükséges ÁNYK nyomtatványok megküldéséhez. 

Image

Felhívás az OBH által kiállított igazolásokról

Az elmúlt hetekben az Országos Bírósági Hivatalhoz érkező, a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigénylések számos esetben tartalmazzák a támogatott döntéshozatalra vonatkozó igazolási kérelmet is. 

Image

Álláspályázatokhoz szükséges igazolások kiadása

Az elmúlt hetekben igen nagy számban érkeztek álláspályázatok miatti igazolás kérések az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati Osztályához. A Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelmek kiállítását az OBH folyamatosan intézi.

Elektronikus adatigénylés és adatszolgáltatás a Gondnokoltak Nyilvántartásából

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet alapján 2017. január 1-től az adatszolgáltatás iránti kérelmek elektronikus úton, az ún. ügyfélkapun keresztül is benyújthatóak.

Kérelmek elektronikus beadása

2017. január 1. napjától lehetőség nyílt a gondnokolti és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő kérelmek elektronikus úton történő megküldésére az ún. ügyfélkapun keresztül. A GA01, GA02, GA03, valamint EA01, EA02 elnevezésű nyomtatványok és a kitöltési útmutatók, a nyomtatványok menüpont alatt letölthető formában elérhetőek.