Szabálysértési eljárás

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) törvény azon kriminális cselekményeket rendeli büntetni, melyek a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértik vagy veszélyeztetik, azonban a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázattal és veszélyességgel nem rendelkeznek.

Szabálysértést kizárólag a Szabs. tv. határozhat meg.

Akit szabálysértés elkövetése miatt felelősségre vonnak, eljárás alá vont személyként vesz részt az eljárásban, felelősségének jogerős megállapítása után elkövetőnek nevezzük.

A szabálysértések miatt Szabs. tv.-ben meghatározott a szabálysértési hatóságok illetve a bíróság járhat el.

A bíróság bírálja el:

  • az elzárással is büntethető szabálysértéseket, illetve hatáskörébe tartozik az Országgyűlési nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága ténymegállapító vizsgálati tevékenységének akadályozása szabálysértés is,
  • a szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogásokat, továbbá dönt a
  • meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság - illetve a le nem dolgozott közérdekű munka  - elzárásra történő átváltoztatásáról

A bíróság főszabály szerint tárgyalás tartása nélkül dönt.  

A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben bíró vagy kijelölt bírósági titkár járhat el. A jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra is, hogy tárgyaláson kívül bírósági ügyintéző járjon el, bíró vagy bírósági titkár irányítása és felügyelete mellett.

 

Eltérő illetékességi szabályok:

A Szabs. tv. a hatékonyabb munkaszervezés érdekében lehetővé teszi, hogy a törvényszék elnöke a törvényszék területén a szabálysértési ügyintézésre az általánostól eltérő illetékességi szabályokat állapítson meg.

Ez vonatkozhat a törvényszék valamennyi szabálysértési ügyére, vagy csupán azok egy típusára, érintheti az összes járásbíróságot, vagy csupán azok némelyikét.

Így például a törvényszék elnöke elrendelheti, hogy a törvényszékre érkező összes, a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság vagy le nem dolgozott közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügyet kizárólagosan egy kijelölt járásbíróság intézze, vagy azt, hogy az egyik járásbíróság valamennyi szabálysértési ügye tekintetében egy másik járásbíróság járjon el.

A fentiek szerinti központosítás valamilyen formában szinte minden törvényszéken megvalósult, az azonban a helyi sajátosságokhoz igazodva minden törvényszéken más és más lehet.

Ajánlott lehet ezért az illetékes törvényszék honlapján vagy a bíróságok kezelőirodáján tájékozódni az ott irányadó illetékességi szabályokról.