Büntető ügyek - Az elektronikus beadványok beküldését követő értesítések

E tájékoztatás a 2018. január 01-jén és azt követően indult büntetőeljárásokban irányadó.

A fél, illetve képviselője a bíróságok részére megküldött beadványok kézbesítéséről Ügyfélkapujának, Hivatali Kapujának vagy Cégkapujának értesítési tárhelyére az alábbi értesítéseket kapja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) informatikai rendszere, valamint a kézbesítési rendszer útján.

 

BÍRÓSÁG RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT BEADVÁNYOKKAL KAPCSOLATOSAN A KÖZPONTI RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEK

1. Feladási igazolás

Az első értesítés a feladási igazolás, melyet az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás, mint kézbesítési rendszer automatizáltan küldi. A feladási visszaigazolás feltétele, hogy a beadvány az informatikai követelményeknek megfeleljen, amit ugyancsak a kézbesítési rendszer ellenőriz. A feladási igazolásban megjelölt időpontban kell a beadványt a bírósághoz megérkezettnek tekinteni.

Az igazolást a Központi Rendszer írja alá. Ez a vizsgálat a beadvány verziószámát nem ellenőrzi, mert ebben a szakaszban csak a KR boríték adatok informatikai sértetlensége kerül ellenőrzésre, az irat maga a központi rendszer üzemeltetője számára titkosított. Az egyes tárhelyeken az igazolás megjelenő adatai eltérhetnek.

2. Letöltési igazolás

A második értesítés a beadványának az Országos Bírósági Hivatal központi elektronikus tárhelyéről történő letöltésről tájékoztat. Ez azt jelenti, hogy a küldeményét az Országos Bírósági Hivatal sikeresen letöltötte az elektronikus tárhelyéről.

Az igazolást a Központi Rendszer írja alá. Az egyes tárhelyeken az igazolás megjelenő adatai eltérhetnek.

A Központi Rendszer által küldött valamennyi értesítés hivatkozási számként a fél által eredetileg beküldött beadványhoz tartozó befogadás-visszaigazolás számát (KR szám) tartalmazza, ezáltal az egyes értesítések könnyebben a beadványhoz köthetők.

 

BÍRÓSÁG RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT BEADVÁNYOKKAL KAPCSOLATOSAN A BÍRÓSÁG ÁLTAL KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEK

1. Automatikus válasz

Az Országos Bírósági Hivatal rendszere által küldött ezen értesítés a beadvány informatikailag nem megfelelő összeállítása esetében kerül kiállításra. Az értesítés minden esetben tartalmazza az informatikai hiba okát.

Ebben az esetben a beadványa bár benyújtásra került, azonban informatikailag nem dolgozható fel, mivel olyan súlyos hibában szenved, amely a bíróságok részére történő továbbítást megakadályozza.

Amennyiben az Országos Bírósági Hivatal rendszere a beadvány informatikai hibájáról értesíti, kérjük, beadványát az informatikai feltételeknek megfelelő módon újra nyújtsa be.

2. Érkeztetési igazolás

Az informatikai vizsgálatot követően az Országos Bírósági Hivatal rendszere által küldött első értesítés az érkeztetési igazolás. Az érkeztetési igazolást az OBH rendszere – a kézbesítési rendszer útján – automatizáltan küldi. Az ebben az igazolásban található szám az ÜKM kóddal kezdődő "érkeztetési azonosító".

Az érkeztetési igazolás kiállításának feltétele, hogy a beadvány összeállítása informatikailag megfelelő legyen és a nyomtatvány verziója megfeleljen a beérkezés időpontjában a www.birosag.hu/nyomtatvanyok menüpont alatt közzétett nyomtatványok verziójának. A lejárt űrlapon előterjesztett beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni. Amennyiben a benyújtott beadványt lejárt nyomtatványon terjesztette elő, erről az Országos Bírósági Hivatal rendszere – a kézbesítési rendszer útján – automatikusan üzenetet küld.

Az egyes tárhelyeken az igazolás megjelenő adatai eltérhetnek.

Amennyiben a nyomtatványon illetékfizetést lehetővé tevő mezők találhatóak és azok kitöltésre kerültek, az érkeztetési igazolásban a befizetendő illeték befizetési módjairól is tájékoztatást talál. Ez az értesítő tartalmazza az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) útján fizethető illetékre vonatkozó URL linket is.

Amennyiben a beadvány mellékleteit adathordozón nyújtja be, a P28 számú nyomtatvány erre szolgáló mezőjében az érkeztetési igazolásban található UKM számot kell feltüntetni az adathordozón lévő fájlok és a beadvány összetartozásának igazolására.

3. A beadvány lajstromozását igazoló értesítés

A beadvány lajstromozását igazoló értesítés kezdőirat esetén a lajstromozással keletkezett ügyszámot, utóirat esetén az ügyszám alatt a lajstromozással keletkezett alszámot (utóirat alszámát) tartalmazza. A beadvány lajstromozását igazoló értesítést az Országos Bírósági Hivatal rendszere – a kézbesítési rendszer útján – a bírósági kezelőirodában munkaidőben történt lajstromozást követően automatizáltan küldi.

Az egyes tárhelyeken az igazolás megjelenő adatai eltérhetnek.

A bíróság által küldött valamennyi értesítés hivatkozási számként a fél által eredetileg beküldött beadványhoz tartozó befogadás-visszaigazolás számát (KR szám) tartalmazza, ezáltal az egyes értesítések könnyebben a beadványhoz köthetők.

 

A BÍRÓSÁG ÁLTAL KIADMÁNYOZOTT IRAT ÉRTESÍTÉSEI

A bíróság által a félnek küldött kiadmányok is a fél Ügyfélkapujának, Hivatali Kapujának vagy a Cégkapujának az értesítési tárhelyére érkeznek. A kiadmány adatai között feltüntetésre kerül bíróság és a felek neve, az ügy tárgya, a bírósági irat érkezésének időpontja, és az ügyszám.

A kiadmányra történő kattintással a Központi Rendszer tértivevényt generál, amelyet mind a feladó bíróság, mind a címzett fél részére megküld.

 

A FÉL RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT BÍRÓSÁGI KIADMÁNYOKKAL KAPCSOLATOSAN A KÖZPONTI RENDSZER ÁLTAL KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEK

1. Átvételi lehetőség értesítő

A bíróság által megküldött értesítésekhez és kiadmányokhoz kapcsolódóan a Központi Rendszer az elektronikus tárhelyen történő elhelyezésről Átvételi lehetőség értesítőt küld.

2. Át nem vett dokumentumról értesítő

Amennyiben az értesítési tárhelyen elhelyezett iratot a címzett az elhelyezésétől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, a Központi Rendszer a 6. munkanapon automatikusan értesítést küld a címzettnek az Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, vagy a Cégkapu regisztrációnál megadott elektronikus levélcímére. Ez az értesítés az át nem vett dokumentum értesítő.

Ezen értesítés megküldésétől számítódik a kézbesítési vélelem beálltát eredményező 5 munkanapos határidő.

3. Letöltési igazolás

Amennyiben az értesítési tárhelyre megérkezett bírósági iratra rákattintva a dokumentumot megnyitja (letölti) a Központi Rendszer az irat letöltéséről – kézbesítettségéről – Letöltési igazolást küld mind a feladó bíróság, mind a címzett fél részére.

4. Meghiúsulási igazolás

Amennyiben az értesítési tárhelyen elhelyezett iratot a címzett az Át nem vett dokumentumról értesítő megküldését követő 5. munkanapon sem veszi át, a Központi Rendszer automatikusan igazolást állít ki a kézbesítési vélelem beálltának megállapíthatóságáról, amelyet mind a feladó bíróságnak, mind a címzett félnek megküld.

Fontos tudni, hogy ezen igazolás csak a kézbesítési vélelemhez szükséges idő elteltéről szóló igazolás, nem minősül a kézbesítési vélelem megállapításáról szóló bírósági határozatnak.

 

EGYÉB ÉRTESÍTÉSEK

Amennyiben az értesítési tárhelyre értesítés vagy küldemény érkezett, arról a beadványt előterjesztő elektronikus levél formájában értesítést kap az Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, vagy a Cégkapu regisztrációnál megadott elektronikus levélcímére.

Tájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

Tájékoztatjuk, hogy a Cégkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://ekozig.mo.hu/cegkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein teheti fel:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása