Figyelem!
Változás az ÁNYK-nyomtatványok letöltése során

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ÁNYK űrlapok a Google Chrome böngésző 87.0.4280.88 és annál újabb verziójának alapbeállításával ideiglenesen nem tölthetők le. Az alapértelmezett webhelybeállítás megváltoztatásával az alábbi útmutatók segítségével, illetve más böngészőkkel, mint például Microsoft Edge, Firefox, Opera letölthetőek.

Útmutató a Chrome beállítások módosításához (az alábbiak szerint megváltoztatott alapbeállítás csak a birosag.hu-ra vonatkozik):

Windows rendszerű számítógépekhez

Apple MacOS rendszerű számítógépekhez

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK keretprogram telepítését követően mindenekelőtt szükséges a www.birosag.hu oldalon elérhető legalább egy ÁNYK űrlap letöltése és keretprogramba való telepítése ahhoz, hogy az ÁNYK keretprogramban valamennyi www.bírosag.hu oldalról letölthető űrlap elérhetővé váljon a következő menüpontokban: Szerviz → Frissítések → Tovább → OBHGEPI kiválasztása → Tovább → Újdonságok 2. → megfelelő nyomtatvány kiválasztása → Telepít

 

Büntetőeljárási elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szabályozásaira figyelemmel 2018. január 1. napján vagy ezt követően indult büntetőeljárásokban teljes körben lehetőség van arra, hogy az ügyben szereplő személyek elektronikus úton nyújtsák be az üggyel kapcsolatos beadványaikat.

A 2018. január 1. napjától a büntetőeljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás.
A büntetőeljárásban szereplő természetes személyek részére az elektronikus kapcsolattartás választható. A büntető ügyben az ügyfelek a http://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/e-kapcsolattartas-az-egyes-ugytipusokban/bunteto-ugyek oldalon kaphatnak részletes tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.
Az elektronikus kapcsolattartást választónak a beadványát és mellékletét az erre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.
 http://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/bunteto-elektronikus oldalon találhatóak a letölthető és kitölthető nyomtatványok. A büntetőeljárásban alkalmazandó nyomtatványok ún. ÁNYK nyomtatványok, amelyeket az Általános nyomtatvány kitöltő program (ÁNYK program) telepítése után lehet használni. Az ÁNYK programot a NAV honlapjáról lehet letölteni a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan...linken.
A beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján kell megküldeni a bíróság részére.
Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok az ügyfélkapun keresztül küldhetők meg a bíróság részére.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK nyomtatványok tartalma változhat, ezért ügyelni kell arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás során kizárólag az aktuális verziószámú nyomtatvány kerüljön kitöltésre. Az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges
Lejárt verziójú nyomtatványon benyújtott beadványt az Országos Bírósági Hivatal informatikai rendszere nem fogadja be, erről a nyomtatványt benyújtót hibaüzenettel értesíti.

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény alapján 2022. január 1. napjától a Győri Törvényszék illetékességi területén új járásbíróság, a Csornai Járásbíróság jön létre. Erre tekintettel valamennyi, járásbírósági szintre benyújtható, vagy a járásbíróságot érintő – ÁNYK űrlap 2022. január 1. napjával módosul. Az érintett űrlapok mellett a változás jelzésre került.

KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁST ÉRINTŐ ÜGYEKBEN MINDEN BEADVÁNYT (ÍGY PÉLDÁUL A FELLEBBEZÉST, AZ IGAZOLÁSI KÉRELMET IS) A B40 ŰRLAPON KELL BENYÚJTANI!

Ügyfeleknek
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltés
B01 B01-22-01 Feljelentés magánvádas büntetőügyben
B10 B10-22-01 Tanú/bizonyítási indítvány bejelentése
B14 B14-22-01 Fellebbezés
B15 B15-22-01 Felülvizsgálati nyomtatvány
B16 B16-22-01 Perújítási indítvány
B21 B21-22-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány
B22 B22-22-01 Összbüntetésbe foglalás iránti indítvány visszavonása
B23 B23-22-01 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához
B24 B24-22-01 Tárgyalás kérése tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben
B28 B28-22-02 Űrlap adathordozón történő benyújtásra
B30 B30-20-01 Űrlap jogegységi panasz előterjesztéséhez büntető ügyben
B35 B35-22-01 Igazolási kérelem
B36 B36-22-01 Kizárási kérelem
B40 B40-18-01 Beadvány katonai büntetőügyben
Következő módosítás dátuma:
B43 B43-18-01 Kezdőirat büntetés-végrehajtási ügyekben
B44 B44-18-01 Utóirat büntetés-végrehajtási ügyekben
Szervezetek számára
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltés
B38 B38-22-01 Szervezeti űrlap - kezdőirat
B39 B39-22-01 Szervezeti űrlap - utóirat
B41 B41-18-01 Kezdőirat büntetés-végrehajtási ügyben
B42 B42-18-01 Utóirat büntetés-végrehajtási ügyben