Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

Az űrlapok alkalmazása 2015.július 8. napjától kötelező.

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

1. A kialakított űrlapokon előterjeszthető kérelmek

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelem.

2. Az űrlapok típusai 

F1 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 

A kérelmező szerint a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, mert az elszámolás helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a tartozás forintra történő átváltását, a tartozás forintra történő átváltásának árfolyamát, a kamat számítását, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, vagy kéri kötelezni a pénzügyi intézményt a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni.

F3 – Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a pénzügyi intézménynek az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény és az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze a pénzügyi intézményt az elszámolásra.

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 2. (Pénzügyi Békéltető Testület nem érdemi döntésével szembeni jogorvoslat)

A Pénzügyi Békéltető Testület az Ön kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

F5 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem 

A Pénzügyi Békéltető Testület a határozatában az Ön kérelmétől eltérően állapította meg a helyes elszámolást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

P1 – Elszámolás helyességének megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy az elszámolás helyes.

P2 – Panasz elkésettsége miatti pénzügyi intézményi kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni.

P3 – Elszámolási kötelezettség fenn nem állásának megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a kérelmezőnek a fogyasztóval szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint nem áll fenn.

P4 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti pénzügyi intézményi kérelem 

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát helyezze hatályon kívül, és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

3. Az űrlapok letöltése és kitöltése  (Az űrlapok az oldal alján, a táblázatban találhatóak.)

A letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapok 2015. július hó 8. napjától kezdődően a bíróságok központi internetes honlapján elérhetők.

Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező.

4. Az űrlap egyéb elérési módja

Az elektronikus felületen kívül, az űrlapok valamennyi járásbíróságon papír alapon, kitöltetlen formában, a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatóval elérhetők.

Az űrlap módosítása esetén az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

FIGYELEM:

AZ ŰRLAPOK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ. HA A KÉRELMÉT NEM A RENDSZERESÍTETT ŰRLAPON TERJESZTI ELŐ, A BÍRÓSÁG A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ELLENI JOGORVOSLATI KÉRELMÉT ELUTASÍTJA.

A JOGORVOSLATI KÉRELEM ILLETÉKKÖTELES. A FIZETENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉT AZ ADOTT ŰRLAP TARTALMAZZA.

5. Az űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a kérelem hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését pótlapként másik űrlapon kell folytatnia. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

6. Az űrlap benyújtása

Az űrlap kizárólag papír alapon (kinyomtatva) nyújható be. Az űrlap elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az űrlap benyújtása során az alábbiakat ellenőrizze:

  • papír alapon kitöltött űrlap
  • a fizetendő illeték (illetékbélyeg formájában)
  • az űrlapon szerepeljen a kérelmező saját kezű aláírása és két tanú aláírása vagy
  • képviselet esetében csatolja az ügy vitelére vonatkozó meghatalmazást.

7. Az űrlap benyújtásának helye

Az űrlapot NEM A BÍRÓSÁGNÁL KELL BENYÚJTANI. AZ ŰRLAPON ELŐTERJESZTETT JOGORVOSLATI KÉRELMET A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉHEZ KELL ELJUTTATNI.

Postacím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670.