Elfogadta az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága az OBH elnökének 2019. I. félévére vonatkozó beszámolóját

Beszámoló 2019

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2020. november 24. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt a bíróságok 2019. I. félévi, valamint teljes évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. 

Az OBH elnöke kiemelte, hogy a bíróságok – a korábbi évekhez hasonlóan – valamennyi ítélkezési szinten több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, ennek köszönhetően az ügyhátralék csökkent. Az ítélkezés időszerűségét mutatja, hogy a perek 86%-a egy éven belül befejeződött.

Az OBH elnöke beszámolt továbbá a 2019. évre vonatkozóan a bíróságok személyügyi helyzetéről, az informatikai fejlesztésekről és az elektronikus ügyintézés terén tett lépésekről is.

Az Igazságügyi bizottság az első félévre vonatkozó beszámolót – 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazati aránnyal – elfogadta, míg az éves beszámoló tekintetében javaslatot tett annak elfogadására az Országgyűlés plenáris ülése felé.

Az OBH elnökének beszámolói itt érhetőek el.