Módosulnak az OBH által publikált közigazgatási vagy munkaügyi ügyekben benyújtható ÁNYK űrlapok

nyomtatvány

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2020. április 1. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Hatáskörüket első fokon munkaügyekben a törvényszékek, közigazgatási ügyekben a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény mellékletében meghatározott 8 közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszék és meghatározott ügyek tekintetében a Kúria veszi át. Ennek megfelelően módosításra kerülnek az OBH által publikált ÁNYK űrlapok a megváltozott hatásköri szabályokhoz igazodóan.

A módosítással érintett űrlapokon kizárólag a 2020. április 1. napján hatályba lépő szabályok szerinti bíróságokra lehet benyújtani beadványt, a bíróságok és a kiválasztható ügykategóriák, illetve ügyszámok esetében az ÁNYK szabályokkal biztosítja a nem megfelelő kapcsolatok kizárását. Az ÁNYK szabályainak nem megfelelően kitöltött űrlapokat a bíróság informatikai rendszere sikertelen lajstromozási üzenettel visszautasítja. Közigazgatási vagy munkaügyi peres ügyekben érintett, módosuló űrlapok a K01, K02, K03, M02, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P21, P21, P22, P23, P25, P28; nemperes ügyekben pedig a KMB01, KMB02, KMB03, NP12, NP13, NP14.

Amennyiben a hatásköri változással érintett ügyben a korábbi ügyszámra szükséges beadványt benyújtani, újonnan publikált űrlapként a 2020. április 1. napját megelőző szabályok szerint biztosít lehetőséget közigazgatási vagy munkaügyi peres eljárásban a P27, nemperes eljárásokban az NP15 ÁNYK űrlapon van lehetőség ezt megtenni.

A fenti módosításokkal párhuzamosan módosul a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, amely új eljárásként bevezeti a Kúrián a jogegységi panasz eljárást. A rendelkezések 2020. április 1. napján lépnek hatályba, de jogegységi panaszt kizárólag 2020. július 1. napját követően meghozott Kúriai határozattal szemben lehet benyújtani. A jogegységi panasz eljáráshoz igazodóan a kérelem benyújtására 2 új űrlap kerül rendszeresítésre: civilisztikai ügyekben a P30, büntető ügyekben a B30. A jogegységi panasz tanácsok előtti eljárásban benyújtható beadványokhoz a P12, P13, P23, B23 és az ügyészség számára a B101 a megfelelő ügycsoport betűjel kiválasztásával biztosít lehetőséget.

A módosított űrlapokat az OBH a nyomtatványok között 2020. április 1. napján publikálja.”

Soron kívül módosításra került 2020. március 15. napján a fizetésképtelenségi eljárásokban benyújtható D-02 számú ÁNYK űrlap, amelyen a „Cspkhf.” ügycsoport betűjellel kapcsolatos kitöltési hiba miatt az űrlap szabályszerűen nem volt benyújtható. A beküldést gátló hiba a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul javításra került. A módosított űrlap innen érhető el.