Bírósági Iránytű - ügyféltájékoztatók

Tárgyalásra megyek (animációs film)

Az epizód főszereplőjét tanúként idézi a bíróság.

Megtudhatjuk, hogy a tanúnak az idézés kézhezvételétől a bíróságra való megérkezéséig milyen teendői, jogai és kötelezettségei vannak. Mit kell tenni, ha a tanú előreláthatólag nem tud elmenni a tárgyalásra? Mit kell vinni a tárgyalásra és milyen öltözékben kell megjelenni?

Ilyen és ehhez hasonló praktikus tanácsokat ad a „Tárgyalásra megyek”. 

 

 

Tárgyalásra megyek

Bence reggel tértivevényes levelet kapott a bíróságtól tanúként idézték egy büntetőügyben ebben az esetben kötelező a bíróság előtt megjelenni ha ennek nem tesz eleget kis sárga sújtható vagy akár rendőrökkel is elő vezethetünk ezzel szemben ha valaki a bíróságtól értesítést kap akkor a jelenlét nem kötelező ha valaki előre tudja hogy a tárgyaláson például külföldi utazás vagy halaszthatatlan műtét miatt nem tud megjelenni a bírósághoz címzett igazolási kérelmet kell írni a a kérelemben hivatkozni a kell az idézése található így számra valamit fel kell tüntetni a mulasztások át is az intézetből kiderül hogy milyen ügyben kell tanulnom mást tennie akit a bíróság tanúként idéz a bírósági tanú gondozott fordulhat segítségért az alu gondozó telefonon vagy személyesen nyújt tájékoztatást többek között a tanúvédelem szintjéről és feltételeiről a darut megillető költségtérítés szabályai a tanú jogairól és kötelezettségeiről a tanú köteles a bíróság előtt az idézetben megjelölt helyen és időben megjelenni és tanúvallomást tenni törvényben meghatározott esetekben azonban a vallomástétel nem kötelező például vádlottat tanul hozzátartozója vagy abban a kérdésben amely titoktartási kötelezettséget érint azonban akik alapos indok nélkül tagadja meg a vallomást ételt bűncselekményt követ el fontos hogy a tanulónak akkor is el kell mennie a tárgyalásra ha olyan körülményt észlel amely alapján előre tudja hogy nem köteles a vallomástétel a megjelenés tehát minden esetben kötelező a tárgyaláson alkalomhoz illő öltözéket kell viselni Bence magával viszi az idézést a személyi igazolványát és a lakcím kártyáját előfordulhat hogy valamilyen váratlan esemény következik be és a tanú előre látja hogy el fog késni a tárgyalásról ilyenkor ezt azonnal jeleznie kell a bíróságnak ha tanul hibájából mulaszt és ezt utóbb nem igazolja a bíróság rendőr sárga sújthatja mielőtt belép a bíróság épületében a bejáratnál biztonsági ellenőrzésen esik át keresztül kell sétálni a és fémdetektoros kapunk és a táskáját is átvizsgálják a tárgyalást megelőzően az eljárás résztvevői a folyosón várakoznak amíg bencét nem szólítják addig ő is a tárgyalóterem előtt várakozik hogy mi történik a tárgyaláson a következő filmből kiderül
 
 

Tanúként a bíróságon (animációs kisfilm)

Az epizód főszereplőjét tanúként idézte a bíróság.

Megtudhatjuk, hogy a tanúnak a tárgyalás során milyen feladatai, jogai és kötelezettségei vannak. Hol várakozhat, amíg nem szólítja a bíró? Mi az a zárt adatkezelés és hogyan zajlik egy tanúvallomás?

Ilyen és ehhez hasonló praktikus információkkal szolgál a „Tanúként a bíróságon”. 

 

 

Tanúként a bíróságon

Bence, akit tanúként idézték a bíróságra, a folyosón várakozik. A tárgyalás kezdő időpontjában a bíró hangosbemondón behív minden résztvevőt a tárgyalóterembe. A személyazonosságuk megállapításához a bíró elkéri a jelenlévők személyazonosító igazolványát, lakcím kártyáját, majd számba veszi a megjelenteket. Ezt követően a tanúnak és a sértettnek el kell hagyni a tárgyaló termet, de a bíróság épületében kell maradnia. Míg a folyosón várakoznak, bent a tárgyalóteremben ismertetik a vádiratot, majd kihallgatják a vádlottat. A sértettet ezt követően szólítják kihallgatásra, a tanú ugyanis nem hallhatja a vádlott, a sértett, valamint azon tanúk vallomását, akiket őt megelőzően hallgattak ki, annak érdekében, hogy vallomását az elhangzottak ne befolyásolhassák. Amikor a bíró beszólítja, Bence bemegy a tárgyalóterembe. A tárgyalóteremben a bíró útmutatásának megfelelően kell helyet foglalni. Büntető peres eljárás esetén a tárgyalás résztvevői a bíró, a jegyzőkönyvvezető, a vádlott, az ügyész, aki a vádat és az ügyvéd, aki a vádlott érdekeit képviseli. Jelen lehet még a sértett, a tanú, a szakértők, valamint a hallgatóság.
Bence az emelvényhez lép. Tanúként lehetősége van arra, hogy adatainak zártan kezelését kérje. Ekkor adatait egy lezárt borítékban csatolják a per anyaghoz. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatai attól kezdve az eljárás további részében nem jelennek meg. A bíró tisztázza, hogy van-e olyan körülmény, amely miatt nem hallgatható ki a tanú, vagy amely miatt a tanúvallomást megtagadhatja.  Ha nincs akadálya vallomástételének, a bíróság arra kéri, hogy idézze fel azt, amit látott, vagy amiből a bűncselekménnyel kapcsolatban tudomása van. Bencének ekkor lehetősége van összefüggően elmondani, hogy az adott bűncselekmény hol történt, hogyan történt, kik voltak ott, ki mit csinált, ki mit mondott. Eközben a vallomást a jegyzőkönyvvezető rögzíti. A vallomás során a bíró, az ügyész, a vádlott, valamint az ügyvéd is tehet fel kérdéseket, a tanúnak ezekre is válaszolnia kell. Aki tanúként tesz vallomást, igazat kell mondania. A hamis tanúzás bűncselekmény. Ha nincs több kérdés, Bence bejelentheti a megjelenésével kapcsolatban felmerült költségét. Igazolást követően a bíró megállapítja az összeget, és arról utalványt állít ki, ennek alapján Bence költségét megtérítik. A kihallgatást követően Bence elmehet a bíróságról. Abban az esetben, ha érdekli az ügy folytatása, hallgatóságként helyet foglalhat a tárgyalóban és figyelemmel kísérheti a tárgyalás további menetét. 
A nyilvános tárgyaláson hallgatóságként bárki részt vehet. Mielőtt a tárgyalóterembe lép, a mobiltelefonját és egyéb kommunikációs eszközeit ki kell kapcsolnia, vagy le kell némítania. Ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészség ókból, bírói engedéllyel lehet. A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a rendzavaró személyt rendbírsággal sújthatja, vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja. A nyilvános tárgyaláson kép és hangfelvételt kizárólag a bíró engedélyével lehet készíteni. Bence az ítélethirdetésen is maradhat, amelyet valamennyi jelenlévő állva hallgat végig. Bence az ítélet ellen fellebbezést azonban nem terjeszthető elő.
Tekintse meg következő kisfilmünket is, amelyből további hasznos információkat tudhat meg a bíróságokról!
 

Érdekességek a bíróságokról (animációs kisfilm)

 A Bírósági Iránytű következő epizódjaként a mai naptól elérhető animációs filmsorozatunk legújabb része. A kisfilm az elmúlt évek eredményein túl érdekes, közérthető formában mutatja be a bírósági szervezetet.

 

Tudta-e?
Érdekességek a bíróságokról

Az Országos Bírósági Hivatal egyik fő stratégiai célja az időszerű ítélkezés. 
Évente közel másfél millió ügyet fejeznek be a bíróságok.
A perek 87 százaléka 1 éven belül befejeződik. Törvényszéken, másodfokon még ennél is jobbak az eredmények: a civilisztikai ügyek 97 és fél százaléka zárul egy éven belül.
Rövidebbek lettek az eljárások: 2012-höz képest 2018 végére 40%-kal csökkent a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek száma.
A bírósági szervezet 185 bírósági ingatlant kezel, melyek összesen 462 ezer négyzetmétert tesznek ki. Ez egy kisebb város alapterületével is felér.
Az elmúlt években 663 beruházás zajlott szerte az országban. Több városban teljesen új bírósági épület épült.
Az új Debreceni Járásbíróság Építészeti Nívódíjat is kapott, Egerben a 110 éves törvényszéki épület újult meg kívül-belül. 
Az ítélkezés mellett a képzés is fontos: Balatonszemesen új oktatási központ készül, a budapesti Magyar Igazságügyi Akadémia épülete pedig kibővül.
A beruházások mindegyike a hagyomány és a korszerű technológia egyensúlyát tartja szem előtt.
A magyar bírósági szervezet európai viszonylatban is példamutató. A közigazgatási pereket a magyar bíróságok bírálják el a leggyorsabban. Magyarország tesz a legtöbbet az alternatív vitarendezés érdekében, és élen jár az online szolgáltatásokban is.
Napjainkban évente több mint egymillió beadvány érkezik elektronikusan a bíróságokhoz. Ez 2013-ban még csak 300 darab volt.
A civil eljárások során 2018-ban 107 ezer iratot nyújtottak be, ennek harmada elektronikus úton érkezett.
2018 szeptembere óta szolgálja az ügyfelek kényelmét a távmeghallgatás. A 72 távmeghallgatóval felszerelt tárgyalótermet hamarosan újabb 112 ilyen tárgyalóterem követi, így egy tanú akár Győrben is vallomást tehet egy szegedi ügyben.
Az OBH számos országos programot is koordinál.
2018-ban több mint 20 ezer esetben kértek segítséget tanúk a 269 tanúgondozótól.
Az ügyekben érintett gyerekekkel nem a tárgyalóteremben, hanem gyerekmeghallgató szobában beszélgetnek, ebből 56 van országszerte.
A vitás ügyek bírósági közvetítők előtt is rendezhetők. 2018-ban a közvetítői eljárások felében, 410 esetben egyezség született.
A Nyitott bíróság a fiatalokat segíti, hogy eligazodjanak a jog világában. A programmal 2018-ban 280 ezer diákot értünk el.
Eredményeinkre egyre többen kíváncsiak. Megújult honlapunkat 4 hónap alatt 3 millióan keresték fel.
Ha csatlakozni szeretne a milliókhoz, látogasson el ön is a www.birosag.hu oldalra!

Ügyfélsegítő és ügyfélközpont (animációs kisfilm)

Az ügyfeleket segítő  Bírósági Iránytű rovatban  a mai naptól megtekinthető animációs filmsorozatunk újabb epizódja. A kisfilm többek között bemutatja, hogy az Ügyfélsegítő milyen ügyekben tud segíteni  és mit kell magával vinnie annak, aki odafordul. A filmből az is megtudható, hogy az Ügyfélközpontok milyen ügyekkel kereshetők fel és milyen szolgáltatások segítik az ügyfeleket, hogy ott gyorsan és kényelmesen intézhessék ügyeiket.

 

ÜGYFÉLSEGÍTŐ ÉS ÜGYFÉLKÖZPONT

Bence bírósághoz szeretne fordulni. A nyomtatvány kitöltéséhez segítségre lenne szüksége, ezért felkeresi a bírósági ügyfélsegítőt. Ügyfélsegítő minden járásbíróságon működik. Az ügyfélfogadási időről Bence a járásbíróságok honlapján tájékozódhat. (www.birosag.hu/birosag-kereso)

Bence először telefonon érdeklődik, így is kaphat közvetlen információt. Ha személyesen akar bemenni, időpontot is foglalhat, hogy elkerülje az esetleges várakozást. Ha mégsem foglal előre, akkor a helyszínen kell majd sorszámot húznia.

Mielőtt elindul, összekészíti az ügyével kapcsolatos dokumentumokat és okiratokat. Ha illetékköteles a beadványa, akkor illetékbélyeget is vesz. Amennyiben a bírósággal elektronikusan tartja a kapcsolatot, az illetéket elektronikus úton is megfizetheti, a Bírósági Fizetési Portálon keresztül, ahol kártyával, vagy átutalással is fizethet. Ha költségkedvezményt kér, akkor kitölti a kérelmet és viszi az igazolásokat. Meggyőződik arról is, hogy nála van a személyazonosító igazolványa és a lakcímkártyája. Ha Bence más nevében intézi az ügyet, akkor meghatalmazást is magához vesz. 

Ha Bencének nincs jogi képviselője, az ügyintéző segít a nyomtatvány kitöltésében és rögzíti szóbeli kérelmét. 

A bíróság megvizsgálja a beadványt és megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az ügyfélsegítő jogi tanácsot nem ad. Bence ilyet ügyvédtől, vagy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól kérhet.

Bence egy folyamatban lévő ügyben is érintett. Információra van szüksége, és az iratokba is betekintene. Ezt az ügyfélközpontban, vagy a kezelőirodában teheti meg. Az ügyfélközpontban komplex szolgáltatást vehet igénybe. Bence beadványt nyújthat be, átolvashatja az iratokat, és kérhet iratmásolatot is.

Az egységes arculatú ügyfélközpontok ügyfélterében Bence várakozás közben számos információhoz hozzájuthat. Az animációs filmekből a bíróságról, a kiadványokból az eljárásokról tájékozódhat. A monitoron a bíróságok központi honlapját is felkeresheti.

Bencét az ügyintézői térbe hívják, ahol képzett ügyintézők foglalkoznak az ügyével. 

Az sem jelent gondot, ha Bence mégsem tud személyesen menni, az ügyintézők telefonon is a rendelkezésére állnak.

A bírósági szervezet ügyfélközpont-hálózata folyamatosan bővül. Az ügyfeleknek nagy könnyebbséget jelent, hogy bármelyik ügyfélközpontot felkereshetik majd, és nem csak arra a bíróságra mehetnek, ahol az őket érintő eljárás zajlik. A jövőben bárhol az országban, modern környezetben, gyorsan és hatékonyan intézhetik ügyeiket.
 
További információkat a birosag.hu honlap Ügyfeleknek, azon belül pedig a Bírósági iránytű menüpont alatt találhat.

 

 

Hogyan indul a polgári per? (animációs kisfilm)

Sokakban kérdésként merülhet fel, milyen lépéseket kell tennie, ha polgári jogi vitáját peres úton kívánja rendezni. 

 

Hogyan indul a polgári per?

Bence nagy bajban van. Kölcsönadta egy ismerősének a motorját, és nem kapta vissza. Már mindent megpróbált, de hiába. Most úgy döntött, a bírósághoz fordul. 

Bencének polgári pert kell indítania, amelyben ő lesz a felperes, a motort magánál tartó ismerős pedig az alperes.

Mivel Bence nem akar jogi képviselőt, személyesen fog eljárni a perben. Ezt megteheti, hiszen járásbíróság tárgyalhatja az ügyét. Ha viszont a per nem a járásbíróság hatáskörébe tartozik, kötelező jogi képviselőt igénybe vennie.

Az eljárás keresetlevéllel indul. Benyújthatja elektronikusan, vagy bedobhatja a bíróságon lévő gyűjtőládába. Bence azonban inkább személyesen keresi fel a bíróságot, ahol az ügyfélsegítő segít neki a keresetlevél nyomtatvány kitöltésében.

Hogy melyik bíróság illetékes, az elsősorban attól függ, hol lakik az alperes. Ha másik bíróság járhat el az ügyben, akkor annak a bíróságnak küldik meg a keresetlevelet. 

Bencének a saját adatai mellett fel kell tüntetnie az alperes nevét, lakóhelyét, elérhetőségét, és hogy a jogi vita mi mindenre épül.

Bence felsorolja és csatolja a bizonyítékait is. Szerencsére szerződéssel rendelkezik, így dokumentummal tudja igazolni, hogy az ismerősével miben állapodtak meg. 

A szerződés melléklete idegen nyelvű, ezért magyar nyelvű fordítást is hozott. Mivel Bence és az ismerőse között már volt közvetítői eljárás, erről is nyilatkoznia kell.

A keresetlevélben a pertárgy értékét is fel kell tüntetni, ez az ő esetében a motor  értéke.

Bencének azt is meg kell jelölnie, hogy milyen döntést szeretne a bíróságtól. Azt kéri, hogy a bíróság kötelezze az alperest, hogy adja vissza neki a motort.

A keresetlevél beadásakor Bencének meg kell fizetnie az eljárás illetékét. Aki azonban nem él jó anyagi körülmények között, kérelmet írhat, hogy költségkedvezményt kaphasson.

Ha Bence személyesen nem tud elmenni a bíróságra, felesége is intézheti az ügyét. Ilyenkor meghatalmazást is csatolni kell.

A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél megfelel-e a jogszabályoknak és szükség esetén hiánypótlást kér. Hogy az eljárás folytatódhasson,  

Ha a keresetlevél megfelelő, a bíróság lefolytatja az eljárást, és ha a kérelem kellően bizonyított, ítéletben kötelezi Bence ismerősét: a motort adja vissza neki.

 

Költségek a bíróságon (animációs kisfilm)

A bírósági eljárás során felmerülő költségeket mutatja be az Országos Bírósági Hivatal új animációs kisfilmje
Az Országos Bírósági Hivatal „Bírósági Iránytű” sorozata közérthetően magyarázza meg a bíróságokkal, a bírósági eljárásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A sorozatban tájékoztató füzetek és animációs kisfilmek is készülnek. 
 
A „Bírósági Iránytű” sorozat legújabb epizódja a bírósági eljárás során felmerülő költségekről nyújt rövid tájékoztatást. A kisfilmből az is kiderül, hogy milyen költségkedvezményekkel élhetnek az eljárásban résztvevő ügyfelek.

 

Költségek

Bence kölcsönadta a motorját, de ismerőse nem adja neki vissza. Szeretné visszakapni, ezért pert indít. Hogy ne érje meglepetés, Bence még a keresetlevél benyújtása előtt az ügyfélsegítőnél érdeklődik arról, hogy milyen költségekkel kell majd számolnia az eljárással kapcsolatban.
Az ügyfélsegítő elmondja Bencének, hogy a kereset benyújtásakor eljárási illetéket kell fizetnie, ezt megteheti átutalással, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül, vagy illetékbélyegben.
Az illetéket a per tárgyának értékéből kell kiszámolni, ez Bence esetében a motor értéke, azaz egymillió forint. 
A kereseti illeték az így megállapított összeg 6 %-a lesz. Ez Bence esetében 60.000 forint. Ha valaki mondjuk egy havi 20 ezer Ft-os gyermektartás miatt pereskedik, akkor az egy évre járó összeget kell nézni, ami 240.000 forint.  Van, amikor konkrét összegű az illeték, a házassági bontóperek esetében például 30.000 forint.
Aki rászorul, költségkedvezményt is kérhet, ez lehet költségmentesség, vagy költségfeljegyzési jog.
Költségmentesség esetén nem kell az illetéket vagy a per egyéb költségét megfizetni. A per végén azonban a költségmentes fél is köteles megfizetni a pernyertes ellenérdekelt fél költségeit. Mentességet az kaphat, akinek nincs vagyona, havi nettó jövedelme pedig nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
A bíróság e feltételek hiányában is adhat kivételesen költségmentességet, ha a fél létfenntartása veszélyeztetett.
 
A költségmentességet nyomtatványon lehet igényelni, mely a bíróság honlapjáról is letölthető.

Költségfeljegyzési jog esetén nem kell előre megfizetni a költségeket. Hogy ezeket ki viseli majd, arról az eljárás végén a bíróság fog dönteni. 

Elkezdődik a per. Az eljárás során Bence tanúval szeretné bizonyítani igazát, ilyenkor neki kell megelőlegeznie az általa meghallgatni indítványozott tanú megjelenésesével kapcsolatos költségeket is.

A perben felmerül, hogy a megállapodáson lévő aláírás nem eredeti. Bence állítását csak írásszakértővel tudja bizonyítani, így a szakértő díjával is számolnia kell.
Ha Bence úgy döntene, hogy ügyvédet bíz meg, akkor a per során az ügyvéd díját is neki kell fizetnie. 
A bíróság a perköltségekről az eljárás végén rendelkezik. A költségeken a felek általában úgy osztoznak, amilyen arányban pernyertesek lettek. Ha Bence teljes egészében megnyeri a pert, akkor az ítéletben az is szerepelni fog, hogy a másik fél fizesse meg neki az addig felmerült költségeit.

 

Digitális bíróság (animációs kisfilm)

A sorozat Digitális bíróság című epizódja a bírósági ügyintézést megkönnyítő elektronikus fejlesztéseket és ügyintézési szolgáltatásokat ismerteti. Bemutatja többek között a pertartam kalkulátor, a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer, az E-akta és a Bírósági Fizetési Portál használatának előnyeit. Az animációs kisfilm arra is választ ad, hogy milyen előnyökkel jár a távmeghallgatás, vagy hogy milyen modern megoldásokkal találkozhatunk a tárgyalótermekben.

 

 

Digitális bíróság

Bencének peres ügye van, a bírósági ügyintézését pedig több digitális újítás könnyíti meg. Először a pertartam kalkulátor segít neki abban, hogy megtudja, egy adott bíróságon várhatóan mennyi idő alatt születhet döntés az ügyében. A fejlesztést a birosag.hu oldalon keresztül érheti el, ahol bíróságot választ, beírja az ügy tárgyát, majd a rendszer elvégzi a kalkulációt.

Bence akár kényelmesen, a számítógépéről is folytathatja az ügyintézést. A beadványait elektronikus űrlapon az Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be. Mindeközben Bence adatai biztonságban vannak, mivel a zárt adattovábbítási rendszer kizárja, hogy az adataihoz jogosulatlan személyek férjenek hozzá.

Bence számára a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer is nagyon hasznos, mivel ezzel sms vagy e-mail üzenetet kaphat egyebek mellett a tárgyalás kitűzéséről, a tárgyalás elhalasztásáról, a szakértői vélemény beérkezéséről vagy arról, ha a másik fél fellebbezést nyújtott be.

Bence a felvetődő költségeket is rendezheti elektronikusan. Ehhez a Bírósági Fizetési Portált kell felkeresnie, ahol bankkártyával is fizethet. Továbbá használhatja az eljárási illeték kalkulátort is, amely a fizetendő illeték meghatározásában segít neki.

Bence kényelmét az E-akta is garantálja. Ez a papír alapú akta modern változata, amellyel Bence bárhol és bármikor online nézhet bele az ügye irataiba. Így nem kell szabadnapot kivennie és a bíróságra utaznia azért, hogy megtekintse a dokumentumokat. Az útiköltség és az idő mellett Bence egyéb költségeket is megspórolhat, mivel az E-aktával már nem kell az iratmásolat kérésével járó illetéket, illetve a másolás árát megfizetnie.

Ha Bence pere során tanúkat hallgatnak meg, akkor erre is létezik gyors megoldás. A tanúknak nem kell személyesen megjelenniük a bíróságon, hanem távmeghallgatással egy másik városból, vagy akár külföldről is meghallgathatók. Ezzel Bence is spórolhat, mivel a tanúnak így kisebb lesz a költsége, amit Bence előlegez meg. Ráadásul nem csak Bencének hasznos a módszer, hanem a büntető ügyekben is számos előnnyel jár, mivel egy büntetés-végrehajtási intézetből is bárkit meg lehet hallgatni, így kiküszöbölhető a fogvatartottak szállításával járó biztonsági kockázat és az áldozatok védelme is jobban garantálható.
Bence a tárgyalóteremben is találkozhat modern megoldással. Sok helyen például a tárgyalás anyagát már beszédleíró szoftverrel rögzítik, így a bíró által diktált szöveg azonnal szerkeszthető szöveggé alakul át, a megspórolt idő pedig másra fordítható, mely gyorsítja az ügyek intézését.