Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről - A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (Vht.) érintően

bírósági végrehajtás

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

 

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

 

II. AZ ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

  • A bíróság a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtási eljárást nem rendel el
  • a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, a Tanács 2201/2003/EK rendeletének (a továbbiakban: Brüsszel IIa.) alapján, valamint
  • a jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére vonatkozó kérelem alapján.
  • A fenti okok miatt folyamatban lévő végrehajtás eljárásban az önálló bírósági végrehajtó helyszíni eljárási cselekményt, intézkedést nem foganatosíthat.
  • A végrehajtási eljárás elrendelésére, valamint a foganatosításnál az eljárásra vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődnek.