Módosulnak az OBH által közzétett ÁNYK űrlapok

anyk_peres_valtozas20220214_bhu_555x383.png

Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény rendelkezései alapján 2022. március 1. napjától a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok hatásköre módosul.

A közigazgatási szerv kijelölése iránti, valamint a törvény által megállapított ügyekben kizárólagos illetékességgel a Fővárosi Ítélőtábla jár el első fokon, illetve a törvényszékeken indult közigazgatási ügyekben 2022. március 1. napját követően előterjesztett fellebbezések esetében másodfokon is a Fővárosi Ítélőtábla jár el a Kúria helyett.

A Fővárosi Ítélőtábla jár el a törvényszéket érintő kizárás és a bíróság kijelölése tárgyában, valamint a törvényszék eljárásának szabálytalansága elleni kifogást elbírálása is a Fővárosi Ítélőtábla hatáskörébe tartozik. Erre tekintettel valamennyi a közigazgatási ügyszakot érintő polgári peres és polgári nemperes, végrehajtási nemperes ügyekben benyújtható ÁNYK űrlap módosul. A módosított űrlapok 2022. március 1. napján kerülnek publikálásra.