Szabályzat (utasítás)

Hatályos szövegállapot (módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetben)

Szabályzatok
Cím Év Mellékletek Letöltés
31/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 2020
27/2012. (XII. 29.) OBH utasítás az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében az eljáró bíróság kijelöléséről szóló szabályzatról 2012
26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról 2019
25/2019. (XI.14.) OBH utasítás a közhiteles nyilvántartások és adatbázisok használatáról 2019
25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás a szolgálati bíróság tagjainak kinevezéséről és díjazásáról 2012
24/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről 2012
23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről 2012
22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről 2012
21/2017. (XII.29.) OBH utasítás egyes OBH utasítások új eljárási kódexek miatti módosításáról 2017
20/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírósági közvetítéssel kapcsolatos szabályzatáról 2012

Közzétételkori szövegállapot

Szabályzatok
Cím Év Mellékletek Letöltés
34/2020. (XII. 18.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról 2020
33/2020. (XII. 18.) OBH utasítás a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról 2020
32/2020. (XII. 18.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás módosításáról 2020
31/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 2020
30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról 2020
29/2020. (VIII. 14.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról 2020
29/2019. (XII. 23.) OBH utasítás a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről 2019
28/2020. (VII. 24.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról 2020
28/2019. (XII. 19.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról 2019
27/2020. (VII. 24.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás Projektirodát megszüntető módosításáról 2020

Hatályon kívül (utolsó hatályos szövegállapot)