ÁROP Szervezetfejlesztési projektek

A magas színvonalú és időszerű ítélkezés, továbbá a szolgáltató bíróságok megvalósítása érdekében összesen 19 bírósági szervezet tekintette át és dolgozta ki a hatékonyabb és gazdaságosabb működés feltételeit. A program célja alapvetően a jobb egyéni, és ezáltal szervezeti teljesítmény biztosítása, az igazságszolgáltatás iránti bizalom erősítése.

A komplex munkára az ÁROP 1.2.18/A. azonosító jelű „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” elnevezésű pályázat biztosította az anyagi fedezetet. A projekt keretében a pályázatot elnyerő bírósági szervezetek – a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, 3 ítélőtábla és 14 törvényszék - a teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, tudásmegosztás, minőségirányítás és változáskezelés területén határoztak meg feladatokat.

A teljesítménymenedzsment területén a leggyakrabban megjelölt indikátorok között az ítélkező munka minőségének és időszerűségének javítása, az adminisztratív munkaterhek csökkentése, az információáramlás gördülékenyebbé tétele, valamint a saját honlap, illetve intranetes felület fejlesztése szerepel. A folyamatoptimalizálás szempontjából az ügyvitel egyszerűbbé, racionálisabbá tétele, az informatikai folyamatok gyorsítása, az üzemeltetési kiadások ésszerűsítése, a tanúgondozás bevezetése, illetve továbbgondolása jelent meg a legtöbb helyen. A tudásmegosztásnál a szakmai és gyakorlati workshopok szervezése, az e-learning rendszer – ezen belül az interaktív képzések lehetőségének - bővítése, Európai Uniós jogi tudástár kialakítása, továbbá a Nyitott Bíróság program folytatása bukkan fel visszatérően.

Az Országos Bírósági Hivatal a tapasztalatok megismertetésére és összegzésére egy háromnapos konferenciát szervezett 2014. szeptember 29 – október 2. között Balatonfüreden. A záró workshopon a legérdekesebb, minden szervezet számára hasznos eredményekről hallhatnak előadásokat a résztvevők. Szó lesz egyebek között a szakmai tudás megosztásának új formáiról, a bírósági közvetítés és a Nyitott Bíróság program továbbfejlesztésének, valamint az ügyfél-elégedettség növelésének lehetőségeiről, a tanúgondozás irányairól, illetve a változáskezelés hatékonyságának fokozásáról.

Az eredmények közzététele azért is fontos, mert a jó gyakorlatok bemutatása megalapozhatja a 2014 és 2020 közötti időszakban a bíróságok számára megnyíló Európai Uniós pályázatok sikeres elnyerését és lebonyolítását is.

Az alábbiakban a projektben résztvevő bírósági szervezetek részletes programját olvashatják: