Bírósági közlönyök

Az Bírósági Közlönyben kerül sor – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségekre figyelemmel – a bírósági szervezetet érintő igazgatási és személyi döntések, beszámolók és pályázatok közzétételére. A bíróságok hivatalos lapja 2011. óta elektronikus formában jelenik meg, ezentúl interaktív használatára is lehetőség lesz, mivel a tartalomjegyzékben böngészve azonnal a keresett tartalomra léphetünk.

Az OBH honlapján – a Bírósági Közlönyben történő közzététel mellett – továbbra is elérhetőek külön-külön az egyes fejezetekben szereplő

Az Országos Bírói Tanács döntései szintén megtalálhatók a bíróságok központi honlapján az alábbi linken: Itt érhető el.

Az OBH elnöke által kiadott szabályzatok, valamint a Kúria jogegységi határozatai és önkormányzati tanácsának határozatai a Magyar Közlönyben is megjelennek és az alábbi linken érhetőek el: Itt érhető el.

A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeiket a eegf@obh.birosag.hu e-mail címre küldhetik meg.

A Bírósági Közlönyt az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) szerkeszti és adja ki.

A kiadásért felelős: Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Felelős szerkesztő: Csillikné dr. Velenczei Katalin, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője.

ISSN: 2062-5030