GYIK

1. Milyen személyes adatokat kell tartalmaznia a kérelemnek az adatszolgáltatás kiállításához?

 • Viselt név
 • Születési név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve

Amennyiben a fent megjelölt adatok bármelyike hiányzik, akkor az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

2. Szükség van tanúk aláírására?

 • Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.
 • Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel írja a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének, aláírásának pontos feltüntetése szükséges.

3. Mit kell csatolni a kérelemhez?

 • Adatszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
 • Amennyiben szükséges - jogi érdeket igazoló okiratot
 • amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja benyújtani, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges

5. Kérhetek másról adatot?

Igen, amennyiben a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja! A jogi érdeket igazoló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

6. Mennyi időn belül készül el az adatszolgáltatás?

 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja: 15 munkanapon belül
 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult: 8 munkanapon belül

7. Hogyan teljesíthetem a befizetést?

 • Postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel
 • átutalás útján

8. A kérelemhez csatolni kell a befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot?

Igen (csekket, átutalási bizonylatot, készpénzbefizetést igazoló dokumentumot)

9. Mennyi az adatszolgáltatás díja?

 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult 3000 Ft.
 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja 6000 Ft.

10. Egy befizetéssel az adatszolgáltatásból hány példány igényelhető?

Az adatszolgáltatást több példányban is ki tudjuk állítani, azonban kérjük, hogy a darabszámot kérelmében tüntesse fel.

11. Hogyan nyújtható be a kérelem?

 • Postai úton (1055 Bp., Szalay u. 16.)
 • Személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodán (1055 Bp., Szalay u. 16.)
  H-Cs: 9.00-16.00-ig
  P: 9.00-13.00-ig
 • Elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül

12. Az igazolást átvehetem személyesen is?

 • Igen! Kérjük, hogy a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze

13. Más személy átveheti a nevemben az igazolást?

Igen, meghatalmazással

14. Kérhetem más címre az adatszolgáltatás kiküldését?

Igen. A kérelemben az értesítési címet fel kell tüntetni!

15. Milyen telefonszámon tudom elérni Önöket, amennyiben további kérdéseim lennének?

 • 06/1-354-4191
 • 06/1-354-4242